Оцінка земельної ділянки

Оцінка земельної ділянки

Оцінка земельної ділянки.

Що це?

У самому простому розумінні оцінка земельної ділянки – це визначення вартості земельної ділянки відповідно до обраного методу оцінки.

Які бувають методи оцінки і чим вони відрізняються?

Для оцінки вартості земельної ділянки існує два методи. Що б уникнути зайвих фінансових витрат і даремно витраченого часу, важливо точно визначити яка саме оцінка вам потрібна і для яких цілей.

1) Експертна грошова оцінка (ринкова, порівняльна) – полягає в порівнянні вартості аналогічних за призначенням і характеристикам земельних ділянок. В цьому випадку визначається реальна ринкова ціна земельної ділянки станом на конкретну дату з урахуванням всіх факторів, що впливають на вартість земельної ділянки.
Така оцінка виконується експертами, які спеціалізуються на оціночної діяльності та мають оцінне свідоцтво.

2) Нормативна оцінка – визначає вартість землі за її якістю і відповідно до усередненим нормативним показникам. Така методика вважається застарілою і не об’єктивною, але в ряді юридичних угод як і раніше є обов’язковим документом.

Коли потрібно проводити оцінку земельної ділянки?
– при укладанні угод на покупку / продаж або дарування земельної ділянки;
– при отриманні кредиту під заставу земельної ділянки;
– при передачі ділянки в заставу;
– для інвестування;
– для внесення ділянки до статутного фонду підприємства;
– при продажу ділянки в разі банкрутства;
– для визначення розміру приватної частки в спільній власності на земельну ділянку;
– для відчуження або страхування ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності;
– для визначення збитків при нанесенні збитку.

Від чого залежить оціночна вартість?

Одні фактори впливу збільшують вартість ділянки, інші можуть її значно знизити. У кожному конкретному випадку всі вони так чи інакше впливають на вартість земельної ділянки, але не в однаковій мірі. Основний вплив надають такі чинники як:
– фізичні характеристики (розмір і форма);
– місце розташування;
– цільове призначення ділянки на даний момент;
– розвиненість інфраструктури району, його транспортна доступність, наявність інженерних комунікацій;
– стан навколишнього середовища;
– рекреаційна і ландшафтна цінність ділянки;
– дохід, який може бути отриманий від використання ділянки в майбутньому при максимально ефективному його використанні;
– ринкова ситуація з попитом / пропозицією на подібні об’єкти в даний момент;
– прогноз ризиків і перспектив;
– відомості про обмеження та обтяження земельної ділянки;
– умови продажу (вільна або термінова (вимушена) продаж).

Документи необхідні для експертної оцінки землі:

– правовстановлюючі документи на земельну ділянку (державний акт, свідоцтво про право власності на земельну ділянку, договір дарування, купівлі продажу, свідоцтво про право на спадщину за законом, рішення суду і т.д.);
– дані про наявність нерухомого майна на земельній ділянці;
– для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– для юридичних осіб: завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Термін дії звіту – 6 місяців.

Більш детально ознайомиться з цією темою, вам допоможуть наступні нормативно-законодавчі документи:
• Закон України “Про оцінку земель”;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 “Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1278 “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).